Privacy beleid

Privacybeleid voor Deurmeesters B.V.

Deurmeesters B.V. is een onderdeel van Deurmeesters B.V. (Kamer van Koophandel:64296105). Wij bedanken U voor het vertrouwen dat U in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Dit privacybeleid beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen, wat we met die gegevens doen en met wie we ze delen. In dit document staat ook wat u kunt doen om uw gegevens bij te werken en wat U kunt doen als U geen e-mail meer van ons wilt ontvangen. U kunt ook lezen waar je terecht kan met vragen over privacy.

Bestellingen

Als u bij ons een bestelling plaatst, geeft U ons persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres zodat we Uw bestelling kunnen afhandelen.

Contactformulier

Als u contact opneemt via ons contactformulier vragen we u naar uw naam, adres en emailadres om een antwoord te kunnen geven op uw vragen of opmerkingen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin door u verstrekte informatie opgeslagen wordt. Cookies kunnen geen informatie over Uw of Uw computersysteem doorgeven. De Deurmeesters B.V. website gebruikt cookies om uw voorkeuren te bewaren en anonieme statistieken te verzamelen. Als U het gebruik van cookies niet op prijs stelt, ga dan naar Internet options in Uw webbrowser en schakel de functie uit.

E-mail

U ontvangt alleen e-mail van Deurmeesters B.V. als u ons Uw emailadres hebt gegeven en als u aangegeven heeft het op prijs te stellen om op deze manier informatie van ons te ontvangen.

Geeft Deurmeesters B.V. de verkregen informatie aan derden door?

Deurmeesters B.V. geeft in geen geval persoonlijke informatie van haar klanten door aan partijen buiten Deurmeesters B.V. die de gegevens voor eigen marketingdoeleinden willen gebruiken.

Wat doet Deurmeesters B.V. ter bescherming van persoonlijke gegevens?

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens in ons bezit te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens in ons bezit afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

Staan er op de Deurmeesters B.V. website links naar andere websites?

Er kunnen links naar andere websites op de Deurmeesters B.V. website staan die totaal onafhankelijk opereren van Deurmeesters B.V. en waar Deurmeesters B.V. geen zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor U. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy Document hebben en we adviseren dat goed door te lezen als U een bezoek brengt aan die websites. Deurmeesters B.V. is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

Wat moet ik doen als ik geen informatie wens te ontvangen van Deurmeesters B.V.?

Als u geen productinformatie of reclame meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door op de link “afmelden” onderaan de nieuwsbrief te klikken.

Hoe werkt Deurmeesters B.V. haar Privacy Document bij?

Deurmeesters B.V. services en promotie zijn veranderingsgevoelig. Dit privacybeleid wordt regelmatig bijgewerkt om die veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in dit Privacy Document aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al Uw gegevens. Als U onze website bezoekt, gaat U akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van dit Privacy Document. Als U in de toekomst deze website bezoekt en het Privacy Document gewijzigd is, gaat U akkoord met de gewijzigde versie van het Privacy Document. We behouden ons het recht voor om het Privacy Document te alle tijde te wijzigen.

Cookies

De website van Deurmeesters B.V. gebruikt cookies voor Google Analytics, Google AdWords, Facebook en Twitter.